geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 4. 7. 2013

Středoafrická republika byla vyřazena ze systému KPCS

Ze systému certifikace kimberleyského procesu byla dočasně vyřazena Středoafrická republika (SAR). Toto rozhodnutí oznámil velvyslanec KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) Welile Nhlapo dne 23. 5. 2013 a stalo se okamžitě platným. SAR patří mezi nejméně rozvinuté země světa. Těžba a vývoz diamantů je hlavním zdrojem deviz, potřebných pro dovoz potravin. Světová rada pro diamanty (WDC) toto rozhodnutí bez výhrad podpořila. „Jedná se o velmi tvrdé, ale nezbytné opatření, chránící celistvost diamantového sektoru a v konečném důsledku také sociálně-ekonomický rozvoj Středoafrické republiky. Tento postup byl účinný také v minulosti. Apeluji na všechny subjekty, aby byli bdělí a přijali nezbytná opatření, bránící vývozu a obchodování se surovými diamanty ze Středoafrické republiky do doby oznámení nových skutečností ze strany KPCS.“, řekl Eli Izhakoff, prezident WDC.