geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

o společnosti

GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. - Váš spolehlivý partner při realizaci geologických průzkumných prací.

Sdružení fyzických osob pod názvem GEOLOGICKÁ SLUŽBA (GS) bylo založeno již v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých geologických společností v Československu, později transformovaných na právnickou osobu. Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí. Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění v oblasti :

inženýrská geologie
hydrogeologie
geofyzika
sanační a environmentální geologie

soudní znalectví:
expertní posudky v oboru těžba - geologie
odvětví - geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika
specializace - provádění a vyhodnocování radonových měření  

další odborné specializace:
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
nakládání s nebezpečnými odpady
balneotechnický dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

ochranné známky a patenty:

APC REVITAL® - mikrobiologický preparát pro biodegradaci ropného znečištění zemin a vody

GEOLOGICKÁ SLUŽBA vypracovala za 24 let své činnosti řádově několik tisíc odborných posudků a technických zpráv o dokončených průzkumných úkolech.  


Ochrana staveb proti radonu z podloží

Ochranu staveb proti radonu z podloží komplexně řeší norma ČSN 73 0601, která prošla počátkem roku 2006 revizí. V současné době orgány státní správy (stavební úřady) i projekční kanceláře stále více dbají na její dodržování. Byla zpřísněna ochrana nových staveb, pokud se pod podlahou ... celý článek

AKCE RADON - SLEVA 10%

Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás tradiční podzimní akci, tentokrát slevu ve výši 10% na radonové měření. Sleva platí jak pro běžné stanovení radonového indexu pozemků před výstavbou, tak pro radonové měření interiérů nemovitostí. Tradiční podzimní akce bude trvat po celý měsíc říjen ... celý článek

KONFERENCE VODA 2015

Asociace pro vodu ČR pořádá již 11.bienální konferenci a výstavu VODA 2015 ve dnech 16. až 18.září 2015 v Poděbradech. Partnery konference jsou VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno a Asociácia čistiarenských expertov SR. Konference cílí na problematiku městských odpadních vod a jejich ... celý článek