geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

o společnosti

GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. - Váš spolehlivý partner při realizaci geologických průzkumných prací.

Sdružení fyzických osob pod názvem GEOLOGICKÁ SLUŽBA (GS) bylo založeno již v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých geologických společností v Československu, později transformovaných na právnickou osobu. Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí. Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění v oblasti :

inženýrská geologie
hydrogeologie
geofyzika
sanační a environmentální geologie

soudní znalectví:
expertní posudky v oboru těžba - geologie
odvětví - geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika
specializace - provádění a vyhodnocování radonových měření  

další odborné specializace:
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
nakládání s nebezpečnými odpady
balneotechnický dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

ochranné známky a patenty:

APC REVITAL® - mikrobiologický preparát pro biodegradaci ropného znečištění zemin a vody

GEOLOGICKÁ SLUŽBA vypracovala za 24 let své činnosti řádově několik tisíc odborných posudků a technických zpráv o dokončených průzkumných úkolech.  


Aktualita 29. 4. 2015

AKCE RADON - SLEVA 10%

Vážení klienti,
připravili jsme pro Vás tradiční podzimní akci, tentokrát slevu ve výši 10% na radonové měření. Sleva platí jak pro běžné stanovení radonového indexu pozemků před výstavbou, tak pro radonové měření interiérů nemovitostí. Tradiční podzimní akce bude trvat po celý měsíc říjen 2015. Slevu, prosíme, požadujte při zadání objednávky.

Hezké podzimní dny Vám přeje tým Geologické služby s.r.o.