geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 2. 9. 2013

International Jewellery London 2013

Diamanty, drahé kameny a šperky dominují letošnímu veletrhu IJL v Londýně, který se koná v termínu 1. až 4. září 2013. Mezi partnery veletrhu patří Gemological Institute of America (GIA), Gemmological Association of Great Britain (Gem-A), British Jewellers Association (BJA) a další instituce. Mezi 552 vystavovateli (v šesti sekcích) z celého světa je i 51 společností, vystavujících volné diamanty (loose white diamonds, fancy diamonds). Souběžný speciální program je připraven také pro členy IJL Diamond Club. Na veletrhu probíhá také kvalitní program 64 tématických seminářů, k nejzajímavějším patří:

Diamantový průmysl v roce 2013
Mordechai Rapaport, ředitel Rapaport Group otevřel diskuzi na téma strategických vyhlídek globálního trhu s diamanty, aktuálními vazbami mezi nabídkou a poptávkou, spotřebitelských trendů a ekonomických ukazatelů.
 
Faktory ovlivňující ceny diamantů a jejich aplikace
Edahn Golan, analytik společnosti Diamond Research & Data (součást společnosti IDEX Online) hovořil o všech aspektech, které ovlivňují ceny diamantů, a které je nutno zohlednit při jejich nákupu za nejlepší možnou cenu.Společnost DTC a.s. spolupracuje s panem Golanem od března 2013.

GIA klasifikace barev diamantů
Guilia Nisoli, instruktorka GIA Londýn vysvětlila postupy hodnocení barevnosti diamantů podle klasifikačního systému GIA, který přesahuje standardní pravidla pro 4C. Týká se to zejména raritních a velmi cenných bezbarvých diamantů.

Velká trojka (smaragdy, rubíny, safíry) a faktory podmiňující jejich hodnotu
Mehdi Saadian, manažer GIA Londýn zdůraznil, že zejména barva a krása smaragdů, rubíny a safírů jsou historicky základními kritérii ceny těchto drahokamů, vyjma dalších. Neméně důležitá je i péče o tyto drahé kameny.

Gemologie v roce 2013 – svět diamantů, drahokamů a šperků
Edward Johnson, od roku 2002 ředitel školícího centra GIA v Londýně uvede svůj seminář ve Whitehall Room 4.9.2013 v závěru veletrhu. Bude zaměřen na celkové zhodnocení zkušeností a perspektivy GIA v oblasti drahokamů a šperků z pohledu vědy, byznysu a umění.