geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 12. 9. 2013

Očekávaná rekordní aukce diamantu za 700 milionů

Aukční síň Sotheby´s v Hong Kongu oznámila připravovanou dražbu rekordního bílého diamantu na den 7. října 2013. Aukce již nyní poutá mimořádnou pozornost. Jde o diamant hmotnosti 118,28 karátu, barvy D, čistoty IF, typ IIa, oválného tvaru, podobný menšímu slepičímu vejci. Má excelentní symetrii, excelentní výbrus. Podle expertů jde o největší oválný diamant D/IF, jaký byl kdy certifikován v laboratoři Gemological Institute of Americe (GIA). Pouze čtyři diamanty nad 100 karátů v této kvalitě byly prodány v aukci, tři z nich v síni Sotheby´s. Klenot byl vybroušen ze surového krystalu o hmotnosti 299 karátu, který byl nalezen v Jižní Africe v roce 2011. Trvalo několik měsíců, než byl kámen vybroušen, vyleštěn a jeho prodej se odhaduje v cenovém rozpětí 25 – 35 milionů dolarů, tj. 700 milionů Kč. Platný rekord do této chvíle drží diamant o hmotnosti 101,73 karátů, který byl vydražen loni na jaře v Ženevě za 26,7 milionu dolarů.