geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 17. 9. 2013

Tajemství barvy kolumbijských smaragdů

Neobyčejná barva kolumbijských smaragdů se stala synonymem pro oficiálně uznávaný barevný odstín, tzv. smaragdovou zeleň. Typické zbarvení tohoto minerálu způsobuje v obecné rovině zejména obsah chromu. Podle posledních laboratorních výzkumů smaragdů z legendárního ložiska Muzo v Kolumbii mají tyto krystaly velmi specifické chemické složení, zejména vysoký obsah vanadu. Rentgenovou fluorescenční analýzou byla na reprezentativním souboru vzorků potvrzena koncentrace vanadu mírně překračující koncentraci chromu. Závěrem výzkumu je zjištění, že právě toto specifické geochemické složení, tj. mimořádný obsah vanadu (až 0,5% v krystalech), synergicky s chromem a stopovým množstvím železa jsou klíčovými komponenty, způsobující výjimečnou barevnost drahokamů z této historické těžební lokality.