geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 25. 9. 2013

Smaragdové šperky Angeliny Jolie

Známá herečka a filantropka Angelina Jolie spolu se svým partnerem - spolupracovníkem Robertem Prokopem z Beverly Hills zahájili činnost dobročinného fondu Angelina Jolie Jewelry Charity Fund. Tato charitativní instituce podporuje děti z celého světa, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Robert vytvořil během jejich spolupráce pro Angelinu filmové šperky, tj. klenoty pro ní osobně a další jako dárky. Vzájemná spolupráce trvá již několik let a je součástí projektu Partnerství pro vzdělání dětí postižených válečnými konflikty. Výjimečná kolekce šperků, nazvaná The Style of Jolie je určena pro milovníky drahých kamenů, kteří zároveň chtějí pomoci s podporou dětí. Drahé kameny jsou těžištěm každého návrhu a smaragdy tvoří důležitou součást souboru šperků. „Vybíráme pouze nejkvalitnější kolumbijské smaragdy“, říká klenotník Robert Prokop. Návrh šperků je nadčasový, když se na ně podíváte, hned rozpoznáte, že se jedná o Styl Angelina Jolie. Z peněz získaných prodejem šperků z této výjimečné kolekce byla v Afghanistánu postavena první dívčí škola.
zdroj :  RAPAPORT 9 / 2013