geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 8. 10. 2013

Rekordní aukce diamantů

Hongkong se díky rostoucímu bohatství v Číně a Indii stal v posledních letech střediskem rekordních dražeb drahých kamenů, šperků a dalšího luxusního zboží. Aukční síň Sotheby´s zde včera vydražila dva zcela unikátní diamanty. Drahokam „Premier Blue“ byl prodán za 16,1 milionu dolarů a stal se tak historicky nejdražším diamantem v přepočtu na jednotkovou hmotnost. Váží 7,59 karátů, je modrý (Fancy Vivid Blue, certifikace GIA), zcela bez vnitřních inkluzí. Vlastník je anonymní, diamant pochází z některé jihoafrické lokality, patrně z dolu Cullinam (obrázek - dřívější název Premier). Ve stejné aukci byl prodán také 118,28 karátový bezbarvý diamant za 27,3 milionů dolarů, který je tak v tuto chvíli nejdražším bílým diamantem na světě. Absolutní světový rekord tržní ceny diamantu však bude patrně překonán již příští měsíc, kdy stejná aukční síň bude 13.11.2013 dražit růžový diamant „Pink Star“ o hmotnosti 59,6 karátu s vyvolávací cenou 60 mil. dolarů (více než miliarda korun). Britská aukční síň Sotheby´s tak důstojně oslavuje své čtyřicáté výročí působení na asijském trhu. Zdroj : bq Katar, The Jewellery Editor, Hospodářské noviny