geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 14. 10. 2013

Za diamanty na padesát let do vězení

Bývalý liberijský prezident Charles Taylor byl definitivně odsouzen mezinárodním soudem v Haagu k padesáti letům vězení za účast na genocidě páchané během občanské války v Sierra Leone. Byl odsouzen už v loňském roce, když ho Zvláštní tribunál pro Sierru Leone uznal vinným z napomáhání válečným zločinům a zločinům proti lidskosti v místní občanské válce. Prezident se odvolal, ale odvolací soud výši trestu potvrdil. Charles Taylor je první bývalou hlavou státu odsouzenou k odnětí svobody mezinárodním soudem. Žaloba prokázala, že diktátor podporoval a řídil sierraleonské povstalce z Jednotné revoluční fronty (RUF). Bojovníkům RUF dodával munici a zbraně výměnou za surové diamanty, které se v regionu těží. Z prodeje těchto krvavých diamantů financoval vlastní paramilitární síly, jimž velel v souběžné občanské válce ve vlastní zemi. Po ukončení občanské války Taylor zvítězil ve volbách a stal se v roce 1997 prezidentem. V roce 2003 vypukla v Libérii další bratrovražedná válka, která donutila Taylora odejít do exilu do Nigérie. Tam byl zatčen Interpolem, dopraven do Haagu, kde byl odsouzen. Občanské války si v obou afrických zemích vyžádaly 270 tisíc obětí. zdroj : boston.com