geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 15. 10. 2013

Miliardáři se zbavují akcií, větří kolaps

Warren Buffett, George Soros, John Paulson a další hvězdy investičního nebe se začali urychleně a v tichosti zbavovat akcií největších amerických společností – Kraft Foods, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, včetně bank JPMorgan Chase, Citigroup a dalších. „Věštec z Omahy“ Buffett viděl situaci ještě před nedávnem jinak. Nyní, jak se zdá, očekává propad trhu s akciemi závislými na chování spotřebitelů, které tvoří 70% americké ekonomiky (Buffett mj. prodal celý svůj podíl v Intelu). Analýza renomovaného ekonoma Roberta Wiedemera varuje před 90% propadem akciových trhů; tentýž ekonom předpověděl v roce 2006 kolaps hypotečního trhu. Hlavní příčinou mohou být tištěné nekryté peníze stimulující „růst“ ekonomiky. To je ovšem doprovázeno vzrůstem inflace, která po dosažení 10% může vést ke zhroucení trhů. Situaci nepřidává ani komplikace okolo rozpočtu a zdravotní reformy v USA. Velcí investoři právě nyní v etapě přehřátého růstu stahují akciové tituly a přecházejí do bezpečnějších přístavů včetně vstupu do alternativních investic. Přirozeně, že jednou z možností jsou drahé kameny špičkových parametrů (diamanty, smaragdy). Ostatně poslední prodejní série aukčních domů Sotheby´s, Christie´s lámou jeden rekord za druhým. Nákupu diamantů českými investory nahrává také mimořádně příznivý kurz USD / CZK posledních týdnů a kvalifikovaná prognóza růstu ceny investičních diamantů o cca 7% ročně. Tento odborný odhad vychází z analýzy růstu ceny surových drahokamů v letošním roce. 

zdroj : moneynews.com, novinky.cz