geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 1. 11. 2013

LUKOIL zahajuje těžbu diamantů

Lukoil, největší ruský nestátní producent ropy zahájí koncem letošního listopadu těžbu surových diamantů v archangelském regionu. Igor Orlov, místní guvernér a Vagit Alekperov, prezident Lukoilu uzavřeli dohodu o těžbě v diamantovém dole Grib, 130 km severovýchodně od města Archangelsk. Jedná se o první projekt této ropné společnosti v diamantovém sektoru. Těžba diamantů v Rusku je v současné době několikanásobně výnosnějším odvětvím než těžba ropy. Důl převzal Lukoil od největší těžební společnosti světa, BHP Billiton Ltd. (Austrálie) a nyní jej vlastní plně 100% podílem svojí investicí ve výši jedné miliardy dolarů. Jedná se o projekt globálního významu. Odhadovaný rozsah zásob zde činí 100 milionů karátů, čímž Grib představuje jedno z největších diamantových ložisek světa. Těžba o předpokládaném objemu 4 miliony karátů ročně zajistí tři tisíce pracovních míst pro konstruktéry, strojní operátory a specialisty na zpracování suroviny. Lukoil plánuje následný prodej svých diamantů v Antverpách, a to formou aukčního systému BHP.

zdroj : Bloomberg