geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Aktualita 27. 11. 2013

Diamanty Srdci blíž

Hilton Diamond Club uspořádal v minulém týdnu zdařilý charitativní večer ve Sky Baru (Cloud 9) hotelu Hilton Prague nazvaný Srdeční záležitost. Živé vystoupení zpěváků Petra Koláře, Jany Kratochvílové, Viléma Čoka, Miloše Dodo Doležala, Petry Janů, Leška Semelky a dalších vyvrcholilo křtem nového CD, hudební novinky letošního roku pod názvem Srdci blíž. Akcí provázel moderátor Tomáš Kraus, generálním partnerem a sponzorem večera byla společnost DIAMOND TRADE CENTER a.s. (DTC), která věnovala také hlavní výhru do tomboly – přírodní broušený diamant výjimečně bílé barvy s mezinárodním certifikátem. Výtěžek z prodaných CD a tomboly byl věnován charitativní organizaci Život dětem o.p.s. Výherce hlavní ceny tomboly převzal diamant z rukou předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti DTC, Miloše Mikolandy. “Diamant je ta nejkrásnější věc, kterou dokázala neživá příroda vytvořit. Jako geolog a obchodník pracuji s diamanty opravdu s láskou. Avšak jako rodič mám mnohem větší radost z toho, že výjimečnou hodnotu tohoto klenotu zde přeměňujeme v pomoc těm nejpotřebnějším, a to dětem“, řekl Mikolanda. Charitativní koncert v nejvyšším patře hotelu byl zakončen slavnostním ohňostrojem nad noční Prahou.

foto : ředitel DTC Miloš Mikolanda a moderátor Tomáš Kraus při losování výherce diamantu, vlevo Vilém Čok,Miloš Dodo Doležal, Petr Kolář