geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Archív

Středoafrická republika byla vyřazena ze systému KPCS Dubai Diamond Conference 2013 International Jewellery London 2013 Očekávaná rekordní aukce diamantu za 700 milionů Tajemství barvy kolumbijských smaragdů Smaragdové šperky Angeliny Jolie Rekordní aukce diamantů Za diamanty na padesát let do vězení Miliardáři se zbavují akcií, větří kolaps Náhrdelník s diamantem za miliardu LUKOIL zahajuje těžbu diamantů Týden plný aukčních rekordů Diamanty Srdci blíž Tvrdý úder obchodu se zlatem Konference VODA 2013 AKCE RADON - SLEVA 10% Ochrana staveb proti radonu z podloží KONFERENCE VODA 2015

Aktualita 3. 9. 2014

KONFERENCE VODA 2015

Asociace pro vodu ČR pořádá již 11.bienální konferenci a výstavu VODA 2015 ve dnech 16. až 18.září 2015 v Poděbradech. Partnery konference jsou VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VUT Brno a Asociácia čistiarenských expertov SR. Konference cílí na problematiku městských odpadních vod a jejich čištění, otázky zdrojů znečištění vod a jejich legislativní ochranu. Ve specializovaných sekcích budou předneseny referáty expertů k problematice srážkových vod, čištění vod, a to i formou malých ČOV a pokroku v oblasti nových vodárenských technologií. Dvoudenní odborný program zakončí dvě exkurze. Bližší informace podá paní Jana Šmídková, e-mail : service@czwa.cz, tel. 220 443 149 nebo na internetu : www.czwa.cz.