geotechnický průzkum

Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.


znečištění zemin a vody

Průzkum, vyhodnocení a expertní audit ekologických škod v důsledku úniku nebezpečných látek do geologického prostředí včetně sanace ropného znečištění zemin a vody. 

hydrogeologie - studny, vrty

Hydrogeologický průzkum pozemků pro vyhledání a ochranu vodních zdrojů, šachtových i vrtaných studní, využitím geofyzikálních metod, vrtů, čerpacích a vsakovacích zkoušek.   

měření radonu

Měření radonu na stavebních pozemcích je podle platných právních předpisů nezbytným úkonem před plánovanou výstavbou jakéhokoli objektu s pobytovými místnostmi. 

Archív

Středoafrická republika byla vyřazena ze systému KPCS Dubai Diamond Conference 2013 International Jewellery London 2013 Očekávaná rekordní aukce diamantu za 700 milionů Tajemství barvy kolumbijských smaragdů Smaragdové šperky Angeliny Jolie Rekordní aukce diamantů Za diamanty na padesát let do vězení Miliardáři se zbavují akcií, větří kolaps Náhrdelník s diamantem za miliardu LUKOIL zahajuje těžbu diamantů Týden plný aukčních rekordů Diamanty Srdci blíž Tvrdý úder obchodu se zlatem Konference VODA 2013 AKCE RADON - SLEVA 10% Ochrana staveb proti radonu z podloží KONFERENCE VODA 2015

Aktualita 21. 5. 2015

Ochrana staveb proti radonu z podloží

Ochranu staveb proti radonu z podloží komplexně řeší norma ČSN 73 0601, která prošla počátkem roku 2006 revizí. V současné době orgány státní správy (stavební úřady) i projekční kanceláře stále více dbají na její dodržování. Byla zpřísněna ochrana nových staveb, pokud se pod podlahou kontaktního podlaží nacházejí nevětrané vrstvy o vysoké propustnosti (např. drenážní štěrkové vrstvy), nebo je součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění. Za těchto situací norma vyžaduje kombinaci protiradonové izolace s dalšími opatřeními (větrací systém podloží nebo provedení kontaktních konstrukcí s ventilační vrstvou). V těchto případech nezáleží na stupni měřením zjištěného radonového indexu pozemku. Důležitý je také výsledek inženýrskogeologického průzkumu staveniště. Podrobné aktuální informace a komentář k této problematice je možné získat na odkazu :

http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/ochrana-staveb-proti-radonu-z-podlozi-revize-csn-73-0601

V případě zájmu pošleme na požádání odkaz na příslušná ustanovení normy ČSN 73 0601 obratem elektronicky.